TERMA DAN SYARAT

 

Sila baca terma dan syarat dengan teliti. Dengan menggunakan kemudahan ini, anda bersetuju mematuhi terma dan syarat berikut. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma dan syarat yang dinyatakan, anda dinasihatkan untuk berhenti untuk tidak menggunakan perkhidmatan ini.

SYARAT UTAMA

  1. Pihak Semboyan Malaysia menyediakan platform sistem aduan ini sebagai satu kaedah alternatif penyampaian aduan daripada para pengguna.
  2. Semboyan Malaysia berhak membatalkan atau tidak mengambil tindakan atas aduan yang disampaikan.
  3. Semboyan Malaysia tidak mempunyai sebarang kewajipan serta tanggungjawab untuk menyelesaikan mana-mana aduan yang dilaporkan.
  4. Semboyan Malaysia tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian, kos tambahan atau kerosakan yang timbul akibat daripada penggunaan mana-mana kemudahan ini.
  5. Semboyan Malaysia berhak menukar syarat-syarat ini dari semasa ke semasa tanpa memberi notis terlebih dahulu.

AM

  1. Semboyan Malaysia akan berusaha sepenuhnya untuk mengambil tidakan serta menyelesaikan aduan yang dilaporkan
  2. Semboyan Malaysia berhak untuk tidak melayan atau tidak mengambil tindakan atas aduan yang dilaporkan sekiranya terdapat mana-mana maklumat atau butiran yang dinyatakan tidak benar;
  3. Pengadu hendaklah menghubungi pihak Semboyan Malaysia dari masa ke semasa untuk mendapatkan status aduan.

 

LAIN-LAIN

  1. Dengan menggunakan perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda selaras dengan dasar Persatuan Semboyan Malaysia serta perlembagaan & undang-undang negara.
  2. Polisi yang telah dibangunkan mungkin berubah dengan mengambil kira perubahan teknologi, sebarang perubahan akan dimaklumkan dihalaman ini.

Jika pengguna & syarikat yang berdaftar didapati melanggar terma & syarat atau mana-mana prinsip Semboyan Malaysia, pihak Semboyan Malaysia berhak membatalkan aduan.