Terma dan Syarat


TERMA DAN SYARAT LAMAN SESAWANG KAMI

 
Terima kasih kerana melayari laman web kami (SemboyanMalaysia.com), adalah dengan ini anda memahami dan bersetuju bahawa ‘Semboyan Malaysia’ dalam mana-mana keadaan tidak bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung terhadap sebarang kerugian, kehilangan keuntungan atau perbelanjaan khusus, lanjutan atau sampingan akibat daripada apa-apa pengetahuan, kepercayaan, pergantungan dan penggunaan sebarang maklumat yang terkandung dalam laman web/portal ini termasuk :

• Akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda
• Kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini
• Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan web ini

Kad Keahlian Semboyan Malaysia (Pakej A)

Bayaran pendaftaran keahlian sebanyak RM250 membolehkan anda mendapatkan servis sokongan perundangan di bulan pertama.

• Bayaran bulanan RM65 akan dikenakan bermula pada bulan ke-2 bagi mendapatkan semua perkhidmatan yang ditawarkan di bawah Semboyan Malaysia.


Kad Keahlian Semboyan Malaysia (Pakej B)

Berbeza dengan kad keahlian Pakej A, ahli Pakej B Semboyan Malaysia, akan mendapat keistimewaan berikut.

• Bayaran RM250 dikenakan bagi mendaftar Keahlian Semboyan Malaysia Pakej B dan diikuti bayaran bulanan bermula bulan ke-2 sebanyak RM35 untuk untuk mendapat khidmat sokongan dan nasihat dalam talian, kecemasan, Crisis Response Team (CRT),dan khairat kematian.

• Tuntutan Crisis Response Team

• Sekiranya ahli mempunyai kes yang sedang berjalan atau ‘ongoing cases’, dan memilih untuk mendaftar keahlian di bawah Semboyan Malaysia bagi tujuan tuntutan khidmat bantuan adalah tidak akan disokong. Ini kerana, khidmat bantuan Crisis Response Team (CRT) hanya boleh dituntut selepas tarikh pendaftaran ahli baru.

Anda juga sedia maklum bahawa tiada sebarang unsur hasutan atau paksaan ke atas pelanggan kami terutamanya yang melibatkan keahlian, perkhidmatan, transaksi dan lain lain yang berkaitan Semboyan Malaysia. 

Polisi Pemulangan Dan Pengambilan Wang

Pemegang kad keahlian boleh membatalkan pembayaran bil bulanan pada bila-bila masa. Yuran bulanan seterusnya tidak akan dicaj dan servis ahli tertakluk pada bulan yang dilanggan.

Untuk makluman, segala proses yang melibatkan transaksi tidak boleh dipindah milik kembali.

Kami tidak akan melayan sebarang rayuan untuk pemulangan kembali, pulangan baki atau sebarang transaksi secara berbalik.

Anda juga sedia maklum bahawa tiada sebarang paksaan terutamanya melibat transaksi dalam proses Aduan dan Pendaftaran Keahlian melalui laman sesawang Semboyan Malaysia.com

• Tuntutan Crisis Response Team

• Sekiranya ahli mempunyai kes yang sedang berjalan atau ‘ongoing cases’, dan memilih untuk mendaftar keahlian di bawah Semboyan Malaysia bagi tujuan tuntutan khidmat bantuan adalah tidak akan disokong. Ini kerana, khidmat bantuan Crisis Response Team (CRT) hanya boleh dituntut selepas tarikh pendaftaran ahli baru.

Kandungan Video dan Audio

Laman web ini (SemboyanMalaysia.com) mungkin mengandungi satu atau lebih rakaman video atau audio secara individu dan kolektif yang selanjutnya disebut sebagai “Rakaman”.

Bahagian ini menerangkan hak dan tanggungjawab masing-masing berkaitan dengan Rakaman.

RAKAMAN HANYA BERTUJUAN UNTUK HIBURAN DAN INFORMASI SAHAJA.

Kami memiliki hak cipta dan semua hak harta intelek lain untuk Rakaman ini kecuali dinyatakan sebaliknya. Kami tidak menuntut hak harta intelek pemilik pelayan pihak ketiga yang dengan perjanjian kontrak menjadi tuan rumah Rakaman kami.

Menghoskan Rakaman kami pada pelayan pihak ketiga tidak mewujudkan persatuan, agensi, usaha sama, atau perkongsian antara kami dan pemilik pelayan tersebut, atau mengenakan sebarang tanggungjawab yang disebabkan oleh hubungan seperti itu kepada salah satu pihak.

Rekod Hanya Untuk Tujuan Hiburan Dan Maklumat

Sekiranya anda menghantarkan kandungan atau menyerahkan kandungan ke laman web kami (contohnya seperti gambar, ulasan pelanggan, komen, dll.), Anda memahami bahawa anda mempunyai hak untuk berkongsi kandungan tersebut di laman web kami, kandungan yang tepat, dan tidak melanggar undang-undang atau terma dan syarat penggunaan ini.

Kami turut berhak untuk mengubah atau menghapus sebarang kandungan yang anda hantar atau kirimkan. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan yang anda dan orang lain kirimkan atau hantar di laman web kami.

Dengan menyerahkan atau kiriman kandungan kepada kami, anda memberi kami hak yang tidak dapat dibatalkan, tidak eksklusif, bebas royalti, kekal, boleh dipindahtangankan, dan tidak dilesenkan untuk menggunakan kandungan tersebut.

Ini termasuk hak global untuk kita menyesuaikan, mengubah, memaparkan, menyebarkan, menerbitkan, menghasilkan semula, dan menterjemahkan kandungan. Kami juga dapat membuat karya terbitan dari kandungan dalam semua jenis media (mis. Cetakan, audio, video, dll). Anda juga memberi kami hak untuk menggunakan nama dan nama pengguna anda sehubungan dengan kandungan tersebut.

Rekod Hanya Untuk Tujuan Hiburan Dan Maklumat

Sekiranya anda menghantarkan kandungan atau menyerahkan kandungan ke laman web kami (contohnya seperti gambar, ulasan pelanggan, komen, dll.), Anda memahami bahawa anda mempunyai hak untuk berkongsi kandungan tersebut di laman web kami, kandungan yang tepat, dan tidak melanggar undang-undang atau terma dan syarat penggunaan ini.

Kami turut berhak untuk mengubah atau menghapus sebarang kandungan yang anda hantar atau kirimkan. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan yang anda dan orang lain kirimkan atau hantar di laman web kami.

Dengan menyerahkan atau kiriman kandungan kepada kami, anda memberi kami hak yang tidak dapat dibatalkan, tidak eksklusif, bebas royalti, kekal, boleh dipindahtangankan, dan tidak dilesenkan untuk menggunakan kandungan tersebut.

Ini termasuk hak global untuk kita menyesuaikan, mengubah, memaparkan, menyebarkan, menerbitkan, menghasilkan semula, dan menterjemahkan kandungan. Kami juga dapat membuat karya terbitan dari kandungan dalam semua jenis media (mis. Cetakan, audio, video, dll). Anda juga memberi kami hak untuk menggunakan nama dan nama pengguna anda sehubungan dengan kandungan tersebut.

Kandungan Menyinggung dan Sensitif

Dimaklumkan bahawa isi kandungan dari kami akan menyentuh sedikit sebanyak berkenaan agama, bangsa dan negara.

Dan pihak kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan yang menyinggung atau sensitif yang anda terima atau lihat dari orang lain semasa menggunakan laman web kami. Walau bagaimanapun, jika anda menerima atau melihat kandungan tersebut, sila hubungi kami melalui e-mel untuk maklumat di semboyanmalaysia.com agar kami dapat menyiasat masalah tersebut.

Walaupun kami tidak berkewajiban untuk melakukannya, kami berhak untuk memantau, menyiasat, dan membuang bahan-bahan lucah atau menyinggung yang diposkan ke laman web kami.

Pautan (Hypertext Links)

Semboyan Malaysia boleh menyediakan pautan kepada laman-laman web yang lain. Pautan ini disediakan bagi tujuan kesenangan dan kemudahan anda. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga maka anda adalah dinasihati untuk membaca dan memahami terma dan syarat yang terkandung dalam laman-laman web berkenaan.

Semboyan Malaysia tidak bertanggungjawab dan menyokong mana-mana iklan produk, perkhidmatan, ulasan, pandangan, cadangan atau maklumat lain yang boleh atau telah mengakibatkan apa-apa kerosakan dan kerugian kepada mana-mana pihak akibat daripada kepercayaan, pergantungan dan penggunaan maklumat yang terkandung dalam dan menerusi laman-laman web tersebut.

Maklum Balas

Kami amat mengalu-alukan maklum balas ataupun pertanyaan anda berhubung penggunaan laman web ini. Sekiranya maklumat yang terperinci diperlukan tidak terdapat di dalam laman web ini, anda boleh mengajukan soalan soalan atau cadangan anda ke e-mel di info[at]semboyanmalaysia.com.


0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top
    Verified by MonsterInsights